Pontificatul Papei Francisc – o cronologie preliminară

Conclave2013

 

Ultima actualizare: 5 decembrie 2018.


  1. cf. Matei 7:14: “Dar cât de strâmtă este poarta și cât de îngustă calea care duce la viață! Și puțini sunt cei care o găsesc.” Biserica, a cărei singură rațiune de a fi este mântuirea sufletelor, ne-a învățat dintotdeauna că “Extra Ecclesiam nulla salus” (“Nu există mântuire în afara Bisericii”). Enciclica Cantate Domino a Papei Eugen IV se încheie cu următoarele cuvinte: “Ea [Biserica] crede cu fermitate, profesează și proclamă că cei care nu viețuiesc în interiorul Bisericii Catolice, și nu numai păgânii, ci nici evreii, nici ereticii, și nici schismaticii nu pot ajunge să aibă parte de viața veșnică, ci vor pleca ‘în focul veșnic, pregătit pentru diavol și îngerii lui’ [Matei 25:41] dacă, înainte de sfârșitul vieții, nu au fost adăugați la turmă; și că unitatea organismului eclesiastic este atât de puternică, încât sacramentele Bisericii sunt de folos pentru mântuire doar pentru cei care rămân în ea, la fel cum și posturile, pomenile și alte funcții pioase și exerciții ale slujirii creștine au drept rezultat răsplata veșnică, și că nimeni, oricât de multe pomeni a dat, chiar și dacă și-a vărsat sângele pentru numele lui Cristos, nu poate fi salvat, decât dacă acesta a rămas în sânul și unitatea Bisericii Catolice.”
  2. În Sfânta Evanghelie nu găsim niciun indiciu că Sf. Matei ar fi ezitat câtuși de puțin să-L urmeze pe Christos: “Plecând Isus de acolo, a văzut un om numit Matei, stând la postul de vamă, și i-a spus: „Urmează-mă!” Ridicându-se, el l-a urmat.” (Matei 9:9).  ↩
%d bloggers like this: