Vaticanul reglementează celebrarea sacramentului căsătoriei în parohiile SSPX

NewImage

În 2015, Papa Francisc le-a conferit preoților Societății Sf. Pius al X-lea facultatea de a dezlega de păcate “în mod valid și licit” pe durata Anului Milostivirii. În 2016, această facultate a fost prelungită indefinit.

O scrisoare a Comisiei Pontificale Ecclesia Dei, datată 27 martie 2017 și dată publicității la 4 aprilie a.c., arată că “Sfântul Părinte a decis să autorizeze ordinarii locali să acorde facultăți pentru celebrarea căsătoriilor credincioșilor care urmează activitatea pastorală a Societății.” Scrisoarea este semnată de Președintele și, respectiv, de Secretarul Comisiei Ecclesia Dei (Cardinalul Müller, respectiv Arhiepiscopul Pozzo).

Pagina web în limba engleză a Radio Vatican subliniază faptul că “aceste noi prevederi fac parte dintr-o serie de întâlniri în curs de desfășurare și de noi inițiative menite să aducă Societatea în comuniune deplină …”

Iată și textul integral al scrisorii Comisiei Ecclesia Dei, în traducere proprie din limba engleză:

Eminența Voastră

Excelența Voastră,

După cum știți, de o vreme încoace au loc întâlniri și alte inițiative, pentru a aduce Societatea Sf. Pius al X-lea în comuniune deplină. Recent, Sfântul Părinte a decis, de exemplu, să acorde tuturor preoților sus numitei Societăți facultatea de a le administra în mod valid credincioșilor Sacramentul Penitenței (Scrisoarea Misericordia et misera, nr. 12), astfel încât să fie asigurată validitatea și liceitatea sacramentului și să fie alinate orice îngrijorări ale credincioșilor.

Urmărind același scop pastoral, de a liniști conștiința credincioșilor, în ciuda persistenței obiective a iregularității canonice în care se află, deocamdată, Societatea Sf. Pius al X-lea, Sfântul Părinte, în urma unei propuneri venite din partea Congregației pentru Doctrina Credinței și a Comisiei Ecclesia Dei, a decis să le autorizeze ordinariilor locali posibilitatea de a acorda facultăți pentru celebrarea căsătoriilor credincioșilor care urmează activitatea pastorală a Soceității, în conformitate cu următoarele prevederi.

În măsura în care acest lucru este posibil, Ordinariul Local trebuie să acorde delegarea de a asista la căsătorie unui preot din dieceza sa (sau, în orice caz, unui preot pe deplin regular), astfel încât preotul să poată primi consimțământul părților în cadrul ritului căsătoriei, urmat, în conformitate cu liturghia Vetus Ordo, de celebrarea Sfintei Liturghii, care poate fi celebrată de către un preot al Societății.

În cazul în care cele de mai sus nu sunt posibile, sau dacă în dieceze nu există preoți care să fie în măsură să primească consimțământul părților, Ordinariul poate acorda facultățile necesare preotului Societății, care să celebreze și Sfânta Liturghie, reamintindu-i de îndatorirea de a-i trimite documentația Curiei Diecezane cât mai curând posibil.

Cu certitudinea că în acest fel va putea fi alinat orice disconfort de conștiință al credincioșilor care aderă la Societatea Sf. Pius al X-lea, precum și orice nesiguranță în ceea ce privește validitatea sacramentului căsătoriei și, în același timp, că astfel va putea fi facilitat procesul de regularizare instituțională deplină, acest Dicasteriu contează pe coperarea Voastră.

Suveranul Pontif Francisc, la audiența acordată subsemnatului Cardinal Președinte al Comisiei Pontificale Ecclesia Dei, la 24 martie 2017, a confirmat că aprobă prezenta scrisoare și a dispus publicarea ei.

Roma, de la sediul Congregației pentru Doctrina Credinței, 27 martie 2017.

Gerhard Card. L. Müller

Președinte

+Guido Pozzo

Secretar

Arhiepiscop Titular de Bagnoregio

Într-un comunicat al Casei Generale a Societății Sf. Pius al X-lea publicat la 4 aprilie a.c. se arată, printre altele:

Societatea Sfântului Pius al X-lea îi transmite Sfântului Părinte gratitudinea ei profundă pentru solicitudinea sa pastorală, așa cum este ea exprimată în scrisoarea Comisiei Ecclesia Dei, în scopul de a alina “orice incertitudine în ceea ce privește validitatea sacramentului căsătoriei”. În mod clar, Papa Francisc dorește ca, la fel ca și în chestiunea spovezilor, toți credincioșii care doresc să se căsătoreasă în prezența unui preot al Societății Sfântului Pius al X-lea să o poată face fără niciun fel de îngrijorare în ceea ce privește validitatea sacramentului. Să sperăm că toți episcopii împărtășesc aceeași solicitudine pastorală.

Preoții Societății Sfântului Pius al X-lea se vor strădui cu fidelitate, așa cum au făcut-o încă din momentul hirotonirii lor, să-i pregătească pe viitorii soți în vederea căsătoriei, în conformitate cu doctrina de neschimbat a lui Christos despre unitatea și indisolubilitatea acestei uniuni (cf. Mt. 19:16), înainte de a primi consimțământul părților în ritul tradițional al Sfintei Biserici.

Surse: 1, 2.

%d bloggers like this: