O predică străveche: Astăzi e mare liniște peste fața pământului

NewImage

Ce se întâmplă? Astăzi e mare liniște peste fața pământului, și nemișcare, o mare liniște pentru că regele doarme. Pământul era îngrozit și nemișcat, pentru că regele dormea în trup și i-a readus la viață pe cei care dormeau de veacuri. Dumnezeu a murit trupește, iar lumea de jos s-a cutremurat.

Cu-adevărat, El pornește în căutarea primului nostru părinte, ca și cum acesta ar fi o oaie rătăcită; vrea să-i viziteze pe cei care stau în întuneric și în umbra morții. Merge să-l elibereze pe prizonierul Adam, și pe tovarășa lui de prizonierat, Eva, și de durerile lor, El care este Dumnezeu, și totodată fiul lui Adam.

Domnul intră la ei ținând în mână arma care i-a adus victoria, Crucea Lui. Când Adam, primul om creat vreodată, Îl vede, se lovește îngrozit peste piept și strigă: “Domnul meu să fie cu voi toți”. Iar Christos îi răspunde: “Și cu duhul tău”. Și, apuncându-l de mână, îl ridică, zicând: “Trezește-te, o tu cel care dormi, și învie din morți, iar Christos îți va da lumină”.

“Eu sunt Dumnezeul tău, care de dragul tău a devenit fiul tău, care ție și urmașilor tăi vă zic acum, și le poruncesc cu autoritate celor din închisoare: Ieșiți! Și celor din întuneric: Luați lumină! Și celor care dorm: Treziți-vă!”

“Îți poruncesc: Scoală-te, tu cel care dormi, nu te-am făcut ca să fii ținut în captivitate în lumea cea de jos. Scoală-te din morți! Eu sunt viața morților. Scoală-te, o omule, lucrarea mâinilor Mele, scoală-te, tu cel care ești făcut după chipul și asemănarea Mea. Scoală-te, hai să plecăm de-aici; căci tu în Mine, și Eu în tine, împreună suntem o persoană indivizibilă.”

“Pentru tine, Eu, Dumnezeul tău, am devenit fiul tău. Pentru tine, Eu, Stăpânul, am luat forma ta, aceea a unui sclav, pentru tine. Pentru tine, Eu, cel care sunt deasupra cerurilor, am coborât pe pământ și sub pământ. Pentru tine, care ai părăsit grădina, am fost dat pe mâna evreilor într-o grădină, și am fost răstignit într-o grădină.”

“Uită-te bine la scuipatul de pe fața Mea, care a ajuns acolo din cauza ta, pentru ca să te aduc din nou la starea din momentul primei insuflări divine de la crearea ta. Uită-te bine la urmele loviturilor de pe obrajii Mei, pe care le-am acceptat pentru a reface forma ta distorsionată, după chipul Meu”.

“Uită-te bine la loviturile de bici de pe spatele Meu, pe care le-am acceptat pentru ca să-ți pot lua din spate povara păcatelor tale. Uită-te bine la mâinile Mele, țintuite de copac cu cuie, pentru a-ți face bine, ție, cel care ți-ai întins mâna către un copac, pentru a păcătui”.

“Am adormit pe Cruce, și o sabie Mi-a străpuns pieptul. Prin străpungerea pieptului Meu a fost vindecată durerea din pieptul tău; somnul Meu te va elibera de somnul tău din Hades; sabia Mea a parat sabia care era îndreptată împotriva ta”.

“Trezește-te odată, și hai să plecăm de-aici. Vrăjmașul te-a scos din paradis. Eu te voi pune la loc, nu în paradis, ci pe tronul Cerurilor. Cândva ți-am refuzat accesul la pomul vieții, care era doar o metaforă, dar acum Mă unesc cu tine, Eu, cel care sunt Viața. Cândva, i-am pus pe cerubimi să te păzească, ca pe un sclav, dar acum îi pun să se închine ție, așa cum s-ar închina lui Dumnezeu”.

“Tronul cerubimic a fost pregătit, iar acum e gata; cărăușii sunt gata și ei, și așteaptă; camera nupțială e pregătită, mâncarea și ea, ca și casele și cămările eterne; comorile pline de bunătăți au fost deschise; împărăția cerurilor a fost pregătită, din vecii vecilor”.

Sursa: aici.

%d bloggers like this: