BREAKING: Correctio filialis de haeresibus propagatis – Corectare filială a ereziilor propagate

NewImage

În timp ce corijarea formală a Papei Francisc pentru erorile din Amoris laetitia promisă de Cardinalul Burke întârzie să se materializeze, un grup de personalități marcante, atât clerici, cât și laici, a făcut astăzi un gest epocal, publicând o “Corectare filială” a ereziilor propagate de exortația Amoris laetitia a Papei Francisc. Documentul i-a fost înaintat Papei la 11 august 2017.

Printre semnatarii documentului se numără nume grele: Episcopul Bernard Fellay (Superiorul General al SSPX), Dr. Gerard J. M. van den Aardweg, Prof. Roberto de Mattei, Dr. John Rao, Christopher Ferrara, Dr. Philip Blosser, Pr. Robert Brucciani (Superiorul Districtului SSPX al Marii Britanii), Pr. Linus Clovis, Diaconul Nick Donnely, Dr. Ettore Gotti Tedeschi (fost director al Institutului pentru Opere Religioase – Banca Vaticanului), Pr. John Hunwicke, Dr. John Lammont, Pr. Serafino Lanzeta, Prof. Claudio Pierantoni, Dr. Joseph Shaw, Msgr. Antonio Livi, Dr. Anna Silvaș ș.a.

“Correctio” subliniază faptul că Papa Francisc, “prin exortația sa apostolică Amoris laetitia și prin alte cuvinte, fapte și omisiuni legate de ea, susține efectiv șapte propozițiuni eretice despre căsătorie, viața morală și recepția sacramentelor, și a răspândit aceste opinii eretice în Biserica Catolică”.

În următoarele zile, intenționăm să publicăm pe acest blog o traducere în limba română a textului integral al “Correctio”, care însumează 25 de pagini.

Rezumatul scrisorii

O scrisoare însumând 25 de pagini, semnată de 40 de persoane, atât de către membri ai clerului catolic, cât și de către experți laici, i-a fost transmisă Papei Francisc la 11 august. De vreme ce nu s-a primit niciun răspuns din partea Sfântului Părinte, scrisoarea este dată publicității astăzi, 24 septembrie, de sărbătoarea Sfintei Fecioare a Răscumpărării și Sfintei Fecioare de la Walsingham. Scrisoarea, la care pot fi adăugate noi semnături, este semnată în prezent de către 62 de membri ai clerului și experți laici provenind din 20 de țări, care îi reprezintă, de asemenea, și pe alții, privați de libertatea necesară de exprimare. Titlul scrisorii în latină este: ‘Correctio filialis de haeresibus propagatis’ (în traducrere literală, ‘O corectare filială a ereziilor propagate’). Documentul declară că, prin exortația apostolică Amoris laetitia și prin alte cuvinte, fapte și omisiuni legate de ea, Papa susține efectiv șapte propozițiuni eretice referitoare la căsătorie, viața morală și recepția sacramentelor, și a propagat aceste opinii eretice în Biserica Catolică. Semnatarii reproduc aceste erezii în latină, limba oficială a Bisericii.

Această scrisoare corectivă constă din trei părți principale. În prima parte, semnatarii explică, în calitatea lor de catolici practicanți, de ce au dreptul și datoria de a-i adresa Pontifului Suprem o astfel de corectare. Însăși legea bisericească impune obligația ca persoanele competente să nu păstreze tăcerea, atunci când păstorii Bisericii induc în eroare turma. Acest lucru nu presupune niciun conflict cu dogma catolică a infailibilității papale1, din moment ce Biserica ne învață că, pentru ca pronunțurile sale să poată fi considerate infailibile, un Papă trebuie să îndeplinească criterii stricte. Papa Francisc nu a îndeplinit aceste criterii. El nu a declarat că aceste propozițiuni eretice reprezintă învățături definitive ale Bisericii, și nici nu a declarat că ele trebuie crezute de către catolici cu asentimentul credinței. Biserica ne învață că niciun Papă nu poate pretinde că Dumnezeu i-a dezvăluit vreun adevăr nou, pe care catolicii ar fi obligați să-l creadă.

Cea de-a doua parte a scrisorii este cea esențială, deoarece conține ‘corectarea’ propriu-zisă. Aceasta enumeră pasajele din Amoris laetitia în care sunt insinuate sau încurajate poziții eretice, după care enumeră cuvintele, faptele și omisiunile Papei Francisc din care reiese clar, fără orice îndoială rezonabilă, că acesta dorește ca aceste pasaje să fie interpretate în acest fel de către catolici, interpretare care, în realitate, este eretică. Concret, Papa a considerat drept acceptabile/posibile ideile potrivit cărora ascultarea de Legea lui Dumnezeu poate fi imposibilă sau indezirabilă și că, uneori, Biserica acceptă că adulterul este compatibil cu calitatea de catolic practicant.

Ultima parte, intitulată ‘Elucidare’, ia în discuție două dintre cauzele acestei crize unice. Una dintre aceste cauze este ‘modernismul’. Din perspectiva teologică, modernismul reprezintă credința potrivit căreia Dumnezeu nu i-a încredințat Bisericii adevăruri certe, pe care ea trebuie să continue să le propovăduiască în exact același sens până la sfârșitul lumii. Moderniștii consideră că Dumnezeu îi comunică omenirii doar experiențe, asupra cărora oamenii pot reflecta, astfel încât să poată face diverse afirmații despre Dumnezeu, viață și religie; dar astfel de afirmații au doar un caracter provizoriu și nu reprezintă niciodată dogme imutabile. Marea și continua confuzie pe care modernismul a produs-o în Biserica Catolică îi obligă pe semnatari să definească adevăratul sens al ‘credinței’, ‘ereziei’, ’revelației’ și ‘Magisteriului’.

O a doua cauză a crizei este reprezentată de influența aparentă a ideilor lui Martin Luther asupra Papei Francisc. Scrisoarea demonstrează cum ideile lui Luther, întemeietorul protestantismului, despre căsătorie, divorț, iertare și legea divină corespund cu ideile pe care Papa le-a promovat prin cuvânt, faptă sau omisiuni. De asemenea, este subliniată lauda explicită și lipsită de precedent pe care Papa Francisc i-a adresat-o ereziarhului german.

Semnatarii nu se aventurează să judece măsura în care Papa Francisc este conștient de faptul că a propagat cele șapte erori enumerate. Dar insistă ca Papa să condamne aceste erezii, pe care le-a susținut, direct sau indirect.

Semnatarii își declară loialitatea față de Biserica Romană, îl asigură pe Papă că se roagă pentru el și îi cer binecuvântarea apostolică.

Surse: 1, 2.

  1. A se vedea și articolul nostru dedicat infailibilității papale. ↩︎
%d bloggers like this: