Holy Rosary

 1. Semnul Crucii, Crezul Apostolic
 2. Tatăl nostru
 3. Născătoare de Dumnezeu (x 3)
 4. Mărire Tatălui …
 5. Anunțarea primului mister, Tatăl nostru
 6. Născătoare de Dumnezeu (x 10)
 7. Mărire Tatălui …, Rugăciunea de la Fatima
 8. Anunțarea celui de-al doilea mister, Tatăl nostru
 9. Născătoare de Dumnezeu (x 10)
 10. Mărire Tatălui …, Rugăciunea de la Fatima
 11. Anunțarea celui de-al treilea mister, Tatăl nostru
 12. Născătoare de Dumnezeu (x 10)
 13. Mărire Tatălui …, Rugăciunea de la Fatima
 14. Anunțarea celui de-al patrulea mister, Tatăl nostru
 15. Născătoare de Dumnezeu (x 10)
 16. Mărire Tatălui, Rugăciunea de la Fatima
 17. Anunțarea celui de-al cincilea mister, Tatăl nostru
 18. Născătoare de Dumnezeu (x 10)
 19. Mărire Tatălui …, Rugăciunea de la Fatima
 20. Bucură-te, Regina Cerurilor; Rugăciunea de la Sfârșitul Sfântului Rozariu

 

Misterele corespunzătoare timpului liturgic și zilelor săptămânii

 

Advent, Crăciun,
Epifanie, Timpul de după
Epifanie
Septuagesima,
Postul Mare
Paști, Pentecost,
Timpul de
după Pentecost
Duminică bucurie durere slavă
Luni bucurie durere bucurie
Marți durere durere durere
Miercuri slavă durere slavă
Joi bucurie durere bucurie
Vineri durere durere durere
Sâmbătă slavă durere slavă

Signum Crucis: (Semnul Crucii)

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin.

Symbolum Apostolorum: (Crezul/Simbolul Apostolic)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului. Şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria fecioară; a pătimit sub Ponțius Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți; s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vie să judece pe cei vii şi pe cei morţi. Cred în Duhul Sfânt; Sfânta Biserică Catolică; împărtăşirea Sfinţilor, iertarea păcatelor; învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.

Pater Noster: (Tatăl Nostru)

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se Numele Tău, vină Împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

Ave Maria: (Născătoare de Dumnezeu)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că L-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre. Amin.

Doxologia Minor: (Mărire Tatălui …)

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Mărire Tatălui, și Fiului, şi Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Oratio Fatima: (Rugăciunea de la Fatima)

Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferni, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

Doamne Isuse Cristoase, iartă-ne nouă păcatele noastre, salvează-ne de focul iadului și du în Ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de îndurarea Ta.

[traducere de Joannes Romanus]

Salve Regina (Bucură-te, Regina Cerurilor):

Salve, Regina, mater misericordiae: vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Bucură-te, Regina Cerurilor, Maica Îndurării, viața, dulceața și speranța noastră, bucură-te. Către tine ne înălțăm glasul, noi fiii exilați ai Evei. Către tine suspinăm, gemând și plângând în această vale a lacrimilor. Întoarce-ți, deci, avocata noastră, ochii cei milostivi către noi. Și, după acest exil, arată-ni-L pe Isus, rodul binecuvântat al pântecelui tău. O, clementă, o, iubitoare, o, dulce Fecioară Maria. 

V. Roagă-te pentru noi, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.

R. Ca să fim vrednici de promisiunile lui Cristos. [traducere de Joannes Romanus]

Oremus:

Să ne rugăm:

Oratio ad Finem Rosarii Dicenda: (Rugăciunea de la sfârșitul Sfântului Rozariu)

Deus, cuius Unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeternae praemia comparavit, concede, quaesumus: ut haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

Dumnezeule, al cărui Fiu Unul Născut, prin viața, moartea și învierea Lui, a dobândit pentru noi răsplata vieții celei veșnice, dă-ne, Te implorăm, ca meditând asupra acestor mistere ale Preasfântului Rozar al Preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele conțin, și să obținem ceea ce ele promit. Prin același Cristos, Domnul nostru. Amin. [traducere de Joannes Romanus]

Oratio ad Sanctum Michael: (Rugăciune către Sfântul Mihail)

St Michael

Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperat illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

Sfinte Mihaile Arhanghele, apără-ne în bătălie, fii tu apărarea noastră de răutățile și capcanele diavolului. Să-l certe Dumnezeu, ne rugăm cu smerenie. Iar tu, Prințul Oștilor Cerești, prin puterea lui Dumnzeu, azvârle în iad pe satana și toate duhurile rele care bântuie pe pâmânt, căutând pierzania sufletelor. Amin. [traducere de Joannes Romanus]

Cor Jesu Sacratissimum miserere nobis (Preasfântă Inimă a lui Isus, îndură-te de noi)

Meditationes Rosarii: (Meditațiile Sfântului Rozariu)

Mysteria Gaudiosa (Misterele de bucurie)

Primum Mysterium Gaudiosum: Annuntiatio (Primul mister de bucurie: Bunavestire) [Luca 1:26–38; Matei 1:18]

Announciation

Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvantată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorâ peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Și îngerul a plecat de la ea.

Secundum Mysterium Gaudiosum: Visitatio (Al doilea mister de bucurie: Vizita Sfintei Fecioare Maria la Sf. Elisabeta) [Luca 1:39–45]

Visitation

Și în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfant, Și cu glas mare a strigat și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.

Tertium Mysterium Gaudiosum: Nativitas (Al treilea mister de bucurie: Nașterea Domnului nostru Isus Cristos) [Luca 2:6–12]

Nativity

Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea sa nască, Și a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut și L-a înfășat și L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Și în ținutul acela erau păstori, stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată îngerul Domnului a stătut lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor, și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Și acesta va fi semnul: Veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle.

Quartum Mysterium Gaudiosum: Presentatio (Al patrulea mister de bucurie: Prezentarea lui Isus în Templu) [Luca 2:25–32]

Presentation

Și iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui. Și lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit la templu; si când părinții au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, El L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, Că ochii mei văzură mântuirea Ta, Pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Tău Israel.

Quintum Mysterium Gaudiosum: Inventio in Templo (Al cincilea mister de bucurie: Găsirea lui Isus în Templu) [Luca 2:41–50]

Finding-of-child-Jesus-in-the-Temple

Și părinții Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paștilor, la Ierusalim. Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul sărbatorii. Și sfârșindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții Lui nu știau. Și socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi, căutându-L printre rude și printre cunoscuți. Și, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutandu-L. Iar după trei zile L-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care Îl auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile Lui. Și văzându-L, rămaseră uimiți, iar mama Lui a zis către El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl Tău și eu Te-am căutat îngrijorați. Și El a zis către ei: De ce era să Mă căutați? Oare, nu stiați că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor.

Mysteria Dolorosa (Misterele de durere)

Primum Mysterium Dolorosum: Cruciatus in Horto (Primul mister de durere: Agonia lui Isus în grădina Getsemani) [Matei 26:36–46; Luca 22:39–46]

Agony-in-the-Garden

Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghetsimani și a zis ucenicilor: Ședeti aici, până ce Mă voi duce acolo și Mă voi ruga. Și luând cu Sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a început a Se întrista și a Se mâhni. Atunci le-a zis: Întristat este sufletul Meu până la moarte. Ramâneți aici și privegheați împreună cu Mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-Se și zicând: Părintele Meu, de este cu putință, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești. Și a venit la ucenici și i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: Așa, n-ați putut un ceas să privegheați cu Mine! Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios. Iarăși ducându-se, a doua oară, s-a rugat, zicând: Părintele Meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia Ta. Și venind iarăși, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiați. Și lăsându-i, S-a dus iarăși și a treia oară, S-a rugat, același cuvânt zicând. Atunci a venit la ucenici și le-a zis: Dormiți de acum și vă odihniți! Iată s-a apropiat ceasul și Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce M-a vândut.

Secundum Mysterium Dolorosum: Flagellatio (Al doilea mister de durere: Biciuirea lui Isus) [Matei 27:24-26; Mar 15:6–15; Ioan 19:1]

Scourging-at-the-pillar

Și văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai mare tulburare se face, luând apă și-a spălat mainile înaintea mulțimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veți vedea. Iar tot poporul a răspuns și a zis: Sângele Lui asupra noastră și asupra copiilor noștri! Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit și L-a dat să fie răstignit.

Tertium Mysterium Dolorosum: Coronatio cum Spinis (Al treilea mister de durere: Încoronarea cu spini) [Ioan 19:1–8; Matei 27:29]

Crowning-with-thorns

Deci atunci Pilat a luat pe Iisus și L-a biciuit.Și ostașii, împletind cununa din spini, I-au pus-o pe cap și L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. Și veneau către El și ziceau: Bucură-te, regele iudeilor! Și-I dădeau palme. Și Pilat a ieșit iarăși afară și le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară, ca să știți că nu găsesc în El nici o vină. Deci a ieșit Iisus afară, purtând cunună de spini și mantia purpurie. Și le-a zis Pilat: Iată Omul! Când L-au văzut deci arhiereii și slujitorii au strigat, zicând: Răstignește-L! Răstignește-L! Zis-a lor Pilat: Luați-L voi și răstigniți-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege și după legea noastră El trebuie sa moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut.

Quartum Mysterium Dolorosum: Bajulatio Crucis (Al patrulea mister de durere: Isus își duce Crucea) [Ioan 19:16–17]

Carrying-of-the-Cross

Atunci L-a predat lor ca să fie rastignit. Și ei au luat pe Iisus și L-au dus ca să fie răstignit. Și ducându-Și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă al Căpățânii, care evreiește se zice Golgota …

Quintum Mysterium Dolorosum: Crucifixio (Al cincilea mister de durere: Răstignirea) [Luca 23:33-34; Ioan 19:25–30]

Crucifixion

Și când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpățânii, L-au răstignit acolo pe El și pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac …

Mysteria Gloriosa (Misterele de slavă)

Primum Mysterium Gloriosum: Resurrectio (Primul mister de slavă: Învierea) [Luca 24:6; Marcu 16:1–7]

Resurrection

Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși și să fie răstignit, iar a treia zi să învieze.

Secundum Mysterium Gloriosum: Ascensio (Al doilea mister de slavă: Înălțarea la Cer) [Marcu 16:19; Luca 24:46–53]

Ascension

Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu.

Tertium Mysterium Gloriosum: Descensus Spiritus Sancti (Al treilea mister de slavă: Pogorârea Duhului Sfânt) [Fapte 2:1–8]

Descent-of-the-Holy-Ghost

Și când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți toți și se minunau zicând: Iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileieni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut?

Quartum Mysterium Gloriosum: Assumptio (Al patrulea mister de slavă: Ridicarea la Cer a Sfintei Fecioare Maria) [Psalm 16:10; 44:11–12, 14]

Assumption

Că nu vei lasa sufletul meu in iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea.

Quintum Mysterium Gloriosum: Coronatio (Al cincilea mister de slavă: Încoronoarea Sfintei Fecioare Maria) [Apocalipsa 12:1]

Coronation

Și s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din douăsprezece stele.